Informator Parafialny nr 5 i 6

Zapraszamy do przeczytania piątego i szóstego numeru Informatora Parafialnego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. W numerze między innymi plan nabożeństw na miesiąc lipiec i sierpień, informacje o koncercie a także wiadomości bieżące z naszej parafii.   Informator ParafialnyPobierz

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERTY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia  publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  pn.” „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju wewnętrznych ścian, sklepień i kopule świątyni w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Nowym Sączu ”Zamawiający dokonuje sprostowania informacji w punkcie 1, 2, oraz 3 z otwarcia ofert, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego Parafii Ewangelicko…

Informacja z otwarcia oferty

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Prace konserwatorskie przy wystroju wewnętrznych ścian, sklepień i kopule świątyni w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Nowym Sączu" Informacja z otwarcia ofertyPobierz sprostowanie postępowania zamównienia publicznegoPobierz

Informator parafialny nr 4

Zapraszamy do przeczytania trzeciego numeru Informatora Parafialnego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. W numerze między innymi plan nabożeństw na miesiąc czerwiec, informacje o koncercie a także wiadomości bieżące z naszej parafii.  Informator parafialny nr 4Pobierz

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – postępowanie zakupowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 1/2024z dnia 30.04.2024 r. NAZWA ZAMÓWIENIA: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju wewnętrznych ścian, sklepień i kopule świątyni w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Nowym Sączu”  dofinasowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja RPOZ/2022/3743/PolskiLad. Zaproszenie do składanie ofertPobierz zał. nr 1 Formularz-ofertowyPobierz zał.…

Informator Parafialny nr 1

Zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Informatora Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. W numerze między innymi plan nabożeństw na miesiąc marzec, informacja o koncertach w Kościele Ewangelickim, a także słowo od synodu.

Uroczyste wprowadzenie w urząd rady parafialnej

29 października, czyli w 21. niedzielę po Trójcy Świętej odbyło się uroczyste wprowadzenie w urząd rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowym Sączu. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Marian Niemiec. Życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa dla nowo wybranej rady parafialnej, w której skład wchodzą: Kinga…
1 2 3 18