Kalendarium Parafii Nowy Sącz – Stadło

I połowa XVI w. – Początki ewangelicyzmu w Sądecczyźnie; powstanie wielu parafii w okolicznych miejscowościach; m. in. w Bobowej, Chomranicach, Czchowie, Gorlicach, Gosprzydowej, Grybowie, Jakubowicach, Jastrzębiu, Lusławicach, Rożnowie, Sobolowie, Szczepanowicach, Tropiu, Jodłówce, Wielogłowach oraz Zakliczynie.
lata 80 XVI w./ XVII w. – okres kontrreformacji.
1781 – patent tolerancyjny. Na Sądecczyznę przybywa fala kolonizatorów.
1786 – Założenie parafii w Stadłach, a następnie budowa kościoła oraz szkoły wyznaniowej. 
1800 – Zakupienie zabudowań pofranciszkańskich z kaplicą
w Nowym Sączu.
1802 – Poświecenie kościoła w Nowym Sączu; powstanie parafii
w Nowym Sączu, wyłonionej z parafii macierzystej parafii
w Stadłach; nieco później zostaje założona szkoła ewangelicka. Parafia miejska liczy w momencie założenia ok. 620 członków
1809 – Likwidacja ostatnich polskich, ewangelickich parafii, które przetrwały okres kontrreformacji – Jodłówka i Szczepanowice.
1832 – Utworzenie Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa.
1850 – Parafia w Stadłach powołuje do życia zbór filialny w Gołkowicach i zakłada szkołę. Liczy on ok. 300 zborowników. 
1869 – Powstanie filiału parafii nowosądeckiej ze szkolą w Strzeszycach – Żbikowicach; filiał ten liczył 153 członków.
1889 – budowa nowej szkoły ewangelickiej w Stadłach
1893 – Parafia w Nowym Sączu zakłada kolejny zbór filialny w Krynicy-Zdroju. 
1902 – Parafia w Stadłach liczy 826 osób, a do parafii w Nowym Sączu należy 1124.
1925 – Zostaje dobudowana, do skrzydła zachodniego budynku parafii i szkoły, duża sala zborowa.
1926 – W Nowym Sączu powstaje Polskie Towarzystwo Ewangelickie.
1930 – Zbór sądecki jest miejscem obrad Dni Kościoła z okazji
400-lecia Konfesji Augsburskiej.
1945 – Rok ten zamyka dzieje licznych dwóch zborów sądeckich ze swoimi filiałami i szkołami, a rozpoczyna dzieje jednej
z najmniejszych parafii Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego
w Polsce; pierwszym duszpasterzem powojennym zostaje
ks. kapelan major Paweł Henryk Hause od końca marca do swojej śmierci 23 lutego 1946 r.
1948 – Poświecenie kościoła Przemienienia Pańskiego odbudowanego ze zniszczeń wojennych; a w 1956 roku wyposażenie wnętrza.
1950 – Rada Parafialna postanowiła zachować w swojej nazwie drugi człon – Nowy Sącz-Stadło
1953 – Pierwsza po wojnie wizytacja Biskupa Kościoła – ks. bp. Karola Kotuli.
1969 – Przebudowa wieży dawnego Kościoła Franciszkańskiego, przywrócono dawny wygląd w stylu renesansowym.
1991 – Upaństwowione budynki klasztorne zostają zwrócone parafii.
1995 – Przeniesienie pomnika nagrobnego Jana Dobka Łowczowskiego z krużganków klasztoru do kościoła.
1998 – wybór pierwszego powojennego proboszcza. 
2009 – Początek gruntownego remontu kompleksu klasztornego, prowadzony staraniem Rady Parafialnej. 
2010 – Początek prac archeologicznych wokół kościoła oraz remont dzwonów. Remont budynku parafialnego.
2011 – Zainstalowanie ogrzewania gazowego na parafii. Otwarcie punktu katechetycznego w Brzozowie. Obchody 225 lecia parafii ewangelickiej na Ziemi Sądeckiej.
2012 – obchody 210-lecia Parafii Ewangelickiej w Nowym Sączu.
2013 – Zjazd chórów diecezji Katowickiej w Nowym Sączu. Rozpoczęcie remontów kamienic w Jarosławiu.
2014 – Koncert Tomasza Żółtko.
2015 – Popisanie współpracy z fundacją Nomina Rosae i powstanie Domu Historii przy parafii. 
2016 – Badania sondażowe kolorystyki wnętrza kościoła, prowadzili je studenci krakowskiej ASP.
2017 – Obchody 500 lat reformacji – koncert Beaty Bednarz oraz wykład w ratuszu. Otwarcie wystawy w Domu Historii dotyczącej dziejów ewangelików na ziemi sądeckiej. Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego, zamontowanie nowego ogrodzenia oraz odsłonięcie pomnika.
2018 – Wymiana okien w budynku kościoła. Uporządkowanie parafialnego dziedzińca. Zamontowanie ogrzewania ławkowego w Kościele, dzięki któremu nabożeństwa mogą odbywać się przez cały rok w Kościele Przemienienia Pańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.