poprosić o komunię domową/szpitalną

Osoby, które nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć w nabożeństwie, a chcą przystąpić do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, mogą poprosić o komunię domową. Zgłaszamy taką prośbę bezpośrednio u księdza. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i podania numeru telefony w celu ułatwienia dotarcia na miejsce. 

Duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Prosimy odpowiadać na prośby zwłaszcza starszych, aby umożliwić każdemu uczestnictwo we wspólnocie Stołu Pańskiego.