500 lat reformacji – nabożeństwo

500 Lat Reformacji to szczególny i wyjątkowy czas. Taki wyjątkowy czas mieliśmy podczas nabożeństwa, które wspólnie przeżywaliśmy w gronie ekumenicznych gości. Byli z nami Pastorzy Jacek Orłowski oraz Tomasz Skórnóg z Kościoła Zielonoświątkowego z Nowego Sącza, Ojciec Józef Polak z Kościoła Rzymsko Katolickiego z Nowego Sącza, ksiądz Jan Pipka z Kościoła Grekokatolickiego z Krynicy,…

Nabożeństwa Wrzesień 2015

Hasło miesiąca: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mt 18,3 06.09.2015          14 Niedziela po Trójcy Świętej                                GODZ. 10.00 NABOŻEŃSTWO ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 13.09.2015          15 Niedziela po Trójcy Świętej                                 GODZ. 10.00 NABOŻEŃSTWO W SKANSENIE W KOŚCIELE ZE…

PLAN NABOŻEŃSTW

NABOŻEŃSTWA SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2014 Hasło miesiąca: Śpiewaj Panu cała ziemio! Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu!                                                                                                                     1 Krn 16,23 31.08.2014          11 po TRÓJCY ŚWIĘTEJ                                      …

NABOŻEŃSTWA W MAJU

NABOŻEŃSTWA MAJ 2014 Hasło miesiąca: Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie                                                                                  Ga 3,28 04.05.2014          2 po WIELKANOCY                                         GODZ. 10.00 NABOŻEŃSTWO ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 11.05.2014          3…

NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE

NABOŻEŃSTWA KWIECIEŃ 2014 Hasło miesiąca: Smutek wasz w radość się zmieni. J 16,20 06.04.2014          5. Pasyjna – JUDICA                                                       GODZ. 10.00 09.04.2014          Tygodniowe nabożeństwo…