Ochrzcić dziecko

I. Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej Akt Urodzenia dziecka, wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego – dane te są potrzebne do kartoteki parafialnej.
II. Jeśli rodzice i rodzice chrzestni są naszymi parafianami ich dane nie są wymagane. Jeśli są spoza parafii lub innego wyznania powinni dostarczyć swój Akt Chrztu. Uwaga! Co najmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być luteraninem z wyznania.
III. Po ustaleniu terminu Chrztu rodzice i rodzice chrzestni umawiają się na spotkanie przedchrzestne. Podczas którego otrzymują instrukcje jak zachować się na nabożeństwie oraz o ich odpowiedzialności przed Bogiem za nowego członka Kościoła. Chrzest nic nie kosztuje, złożenie ofiary jest dobrowolne.
IV. Chrzest odbywa się podczas nabożeństwa, po przeczytaniu tekstów biblijnych.