Ogłoszenia

5/02/2020:

  • 9 stycznia odbędzie się zgromadzenie parafialne.
  • Przypominamy o możliwości zwrócenia się z prośbą lub dziękczynieniem, które przedstawimy Bogu na najbliższym niedzielnym nabożeństwie. Można to zrobić bezpośrednio u księdza lub też za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  • na naszej stronie internetowej ukazał się artykuł o dziejach ewangelików sądeckich od okresu reformacji do międzywojnia.