Wziąć ślub koscielny

  1. Jeśli ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej, należy dostarczyć jedynie odpis Aktu Ślubu.
  2. W przypadku Ślubu Konkordatowego
    (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi) należy:

I.  Ustalić datę i godzinę ślubu w Kancelarii Parafialnej.

II. Dostarczyć 3 egzemplarze (!) dokumentów potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w USC – wydawane na podstawie Aktów Urodzenia. Narzeczeni muszą stawić się osobiście w urzędzie, aby je odebrać. Uwaga! Dokumenty są ważne jedynie przez 3 miesiące i również w okresie 3 miesięcy przed ślubem należy je donieść do Kancelarii Parafialnej.

III. W Kancelarii Parafialnej należy złożyć Świadectwa Chrztu (niezależnie od wyznania) narzeczonych.

IV. Świadek ślubu musi być pełnoletni. Każda ze stron powinna mieć jednego świadka. Świadkowie nie muszą być ewangelikami. Powinni podać w Kancelarii swoje imię i nazwisko, a także adres zamieszkania.

V. Ksiądz umawia się na spotkanie z narzeczonymi, podczas którego omawiane są prawne konsekwencje ślubu, jak i też zobowiązania jakie podejmują narzeczeni przed Bogiem. 

VI. Dodatkowy wystrój kościoła Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie po kontakcie z kościelnym i/lub proboszczem. Na życzenie nowożeńców organista może zagrać wybrane pieśni.