opłacić składkę kościelną?

Składki parafialne można opłacać osobiście w Kancelarii Parafialnej lub na numer konta parafialnego z dopiskiem ofiara na cele kultu religijnego – składka kościelna.

ALIOR BANK o/ NOWY SĄCZ 64 2490 0005 0000 4500 1016 1237

Składka kościelna gwarantuje opłacającym ją parafianom pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych. Ponadto pomaga utrzymać działalność statutową parafii, z niej wypłacane są wynagrodzenia pracowników parafii. Składka wynosi 1% miesięcznego dochodu i do jej opłacania jest zobowiązana każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i została konfirmowana. Wyjątek stanowią: uczniowie, studenci, bezrobotni, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe – które zostają zwolnione ze składki po przekazaniu pisemnej prośby na ręce któregoś z członków rady parafialnej.