Przebieg nabożeństwa

Szczegółowy plan nabożeństwa w nowosądeckim kościele do pobrania tutaj 🙂

Liturgia luterańska łączy tradycję starożytnego Kościoła z elementarni liturgicznymi reformacji. Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem nabożeństwa oraz informacjami dotyczącymi śpiewnika ewangelickiego (ŚE). Jest on zbudowany z kilku części obejmujących: pieśni przeznaczone na poszczególne okresy roku liturgicznego, związane z nabożeństwem oraz tematyczne, liturgię (porządki nabożeństw, modlitwy z psalmami, wyznania wiary oraz objaśnienia).

„Rozkładem jazdy” każdego nabożeństwa są tablice umieszczone w kościele. Pierwszy numer na tablicy oznacza numer (nie stronę) pieśni w śpiewniku. Następnie jest introit, który jest w końcowej części śpiewnika (str. 1358-1481).  Introit to początek liturgii wstępnej, wprowadzający w tematykę nabożeństwa. Kolejne numery to numery pieśni. Wszystkie pieśni (z wyjątkiem ostatniej) śpiewamy na siedząco.

Kulminacyjnymi punktami nabożeństwa ewangelickiego są zwiastowanie Słowa Bożego oraz wspólnota w Sakramencie Ołtarza, do którego zaproszeni są wszyscy ochrzczeni w Imię Trójjedynego Boga. Komunia poprzedzona jest spowiedzią.

W adwencie, czasie pasyjnym (wielki post) oraz w szczególne dni roku kościelnego nabożeństwa odbywają się w dni robocze.