Wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego/parafii w Nowym Sączu

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest daleki od wszelkich postaw agresywnego prozelityzmu. Mimo tego, coraz większą część naszego Kościoła jak i parafii stanowią osoby urodzone w innych wyznaniach chrześcijańskich. Misją Kościoła jest odpowiadanie na duchowe potrzeby człowieka – zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa. Administracyjna procedura dołączenia do Kościoła, przedstawia się następująco:

I. Osoby, które nigdy nie zostały ochrzczone są przyjmowane do Kościoła poprzez sakrament Chrztu Świętego. Okres przygotowania trwa ok. roku. Podobnie jest w przypadku, gdy Chrzest odbył się w antytrynitarnej wspólnocie. Powtarzanie Chrztu jest niemożliwe.

II. Osoby, które zostały ochrzczone w innej wspólnocie chrześcijańskiej – konwersja. Konwersja jest poprzedzona okresem przygotowawczym, gdzie kandydat/kandydatka poznaje Kościół, parafię poprzez spotkania dla zainteresowanych (tutaj), rozmowie z duchownym oraz przede wszystkich uczestniczenie w niedzielnych nabożeństwach – porządek nabożeństwa. Po okresie przygotowawczym, przemyśleniu i przemodleniu swojej decyzji, osoba zainteresowana udaje się do swojej macierzystej parafii, gdzie odbiera odpis świadectwa Chrztu. Przyjęcie do społeczności parafii i Kościoła następuje na uroczystym nabożeństwie, gdzie nowy członek parafii wyznaje swoją wiarę odpowiadając na pytania zadane przez księdza. Przysięga wierność Bogu i biblijnej nauce Kościoła.
Konwersja to zmiana wyznania w obrębie chrześcijaństwa – nie zaś zmiana religii!

III. Osoby będące ewangelikami, będące członkiem innej parafii luterańskiej – zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (§ 23) osoby wyznania Ewangelicko-Augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której przebywają. Przeprowadzka do Nowego Sącza, bądź okolicznych miejscowości, które parafia obejmuje swym zasięgiem, powinna wiązać się ze zmianą przynależności parafialnej. W tym celu należy powiadomić proboszcza naszej parafii, aby skontaktował się z dotychczasową parafią i poprosił o przesłanie kartoteki.