2. Niedziela przed Postem w Rzeszowie

2. Niedziela przed Postem w Rzeszowie

W najbliższą niedzielę 4 lutego zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa ewangelickiego, które odbędzie się w Rzeszowie w sali duszpasterskiej przy ul. Dominikańskiej 15. 

Nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 10:00 i będzie połączone ze spowiedzią i komunią świętą. Niech w czasie oczekiwania na kolejne nabożeństwo w Rzeszowie towarzyszy nam hasło: 

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”.
Hbr 3,15 

Komentarze